Kankaanpään Frami-logo

Kokous- ja saunatilat
Toimisto- ja varastotilat

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Kankaanpään Frami
Keskuskatu 31
38700 Kankaanpää
Puh. 010 340 3900
Y-tunnus: 2377627-4
info@kankaanpaanframi.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jura Snåre
Puh. (02) 572 1633
jura.snare@huoltoeautio.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13§

Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Osoite
- Postinumero
- Kaupunki
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Henkilötunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, henkilöiden tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Yhteystiedot

Kankaanpään Frami

Keskuskatu 31

38700 Kankaanpää

Puhelin 010 340 3900
info@kankaanpaanframi.fi